Vanliga skador inom Motorsport

Som utövare av motorsport riskerar man att skada sig. Tyvärr innebär de ofta höga hastigheterna att man kan råka ut för ganska allvarliga problem. Det finns dock ett utpräglat säkerhetstänk inom de olika motorsporterna och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra säkerheten. I det här inlägget ska vi ta en titt på vad som händer inom F-1, avseende säkerhet, och olika typer av skador som är vanligare än andra inom motorsport. Man ska dock vara medveten om att motorsport är en mycket bred beteckning med olika tävlingsområden som innebär olika höga och olika slags skaderisker.

Mindre regler för säkrare körning

Nya regler inom F-1 syftar till att minimera skadorna och göra sporten säkrare. I de höga hastigheter det handlar om när det gäller F-1 finns det ändå risk för skador med allvarlig utgång, hur mycket man än har gjort för att förebygga dem. Det finns flera exempel på toppförare som dött eller skadats allvarligt inom denna sport. Förändringarna innebär inte, som man kanske skulle kunna tro, striktare regler utan tvärtom att förarna nu får mer frihet och större ansvar för sina handlingars konsekvenser. Tidigare har domare längs banan haft till uppgift att göra bedömningar som påverkat säkerheten ute på tävlingsbanorna.

Vanliga skador inom motorsport

Plötsliga händelser ute på tävlingsbanan kan ge upphov till många olika skador och problem. Ofta är det leder som tar stryk vid krockar och när fordon kör av banan. Du kan behöva göra en sökning på: “En bra naprapat Stockholm” om du får problem med till exempel nacken efter en häftig inbromsning. Brännskador förekommer också i samband med allvarliga krascher. Det beror på att fordonens drivmedel är lättantändligt. Inom motorcykelsporten riskerar man att råka ut för skrapskador på till exempel knäna om man går ner för långt i kurvorna och saknar skydd som klarar påfrestningen. Även som åskådare kan man råka ut för allvarliga olyckor om man inte håller sig på behörigt avstånd under en tävling.